Strømsø Fysikalske Institutt

Høy kompetanse
Sentral beliggenhet

Velkommen!

Strømsø Fysikalske Institutt består av 10 autoriserte fysioterapeuter med offentlig avtale.
Vi har høy kompetanse innenfor fysioterapi, manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi som sikrer våre pasienter riktig diagnose og effektiv behandling.

Vi har en sentral beliggenhet på Strømsø med god offentlig transport og kun 300 meter fra togstasjonen.
Vi har 500kvm med gode behandlingslokaler og en godt utstyrt treningssal. 

Våre medarbeidere

Hva kan vi hjelpe deg med?

Fysioterapi

En fysioterapeut er autorisert helsepersonell.

En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.

Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til.

Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.

Våre fysioterapeuter kan hjelpe deg med akutte og langvarige smerter, rehabilitering og habitering etter skade og sykdom.

Manuellterapi

Manuellterapi er en klinisk videreutdanning for fysioterapeuter innen muskel- og skjelettlidelser.

Utdanningen gir en spesialisert kompetanse i utredning, behandling og forebygging av smerter, skader, sykdom og funksjonsplager i muskel- og skjelettapparatet.

Manuellterapeuter behandler pasienter i alle aldre som har smerter, plager, sykdom eller nedsatt funksjon i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Manuellterapeuter behandler både akutte og langvarige plager, samt pasienter som trenger rehabilitering etter skader (for eksempel idrettsskader) og operasjoner. Manuellterapeuter kan:

 • henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten.
 • henvise pasienter til radiologiske undersøkelser.
 • sykemelde pasienter med muskelskjelettplager/-sykdommer i inntil 12 uker

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi er en videreutdanning i fysioterapi.

Behandlingsmetoden bygger på at det er en sammenheng mellom livet som leves og hvordan dette kan komme til uttrykk kroppslig. Kroppen forstås som et senter for erfaring, kunnskap og hukommelse, og følelser kan uttrykkes, reguleres og hemmes kroppslig.

Både fysiske og emosjonelle belastninger, tidligere sykdommer og vanskelige livssituasjoner kan derfor gi kroppslig utslag.

Behandlingen skiller seg fra mye annen medisinsk behandling ved at den ikke er symptomorientert. Det innebærer at et lokalt problem sees i sammenheng med kroppen som helhet. Pusten tillegges stor betydning siden følelser, pust og muskulære spenningsmønstre er tett sammenvevd.

Psykomotorisk fysioterapi er en omstillende behandling, der målet er å oppnå en fleksibel og stabil kropp, uten unødige spenninger som kan virke hemmende på funksjonsnivå.

Lymfeødem

Lymfødem er en kronisk hevelse forårsaket av overbelastning av lymfesystemet eller at transportkapasiteten for lymfevæske er nedsatt, slik at det blir en opphopning av lymfevæske.

Behandling av lymfødem omfatter blant annet kompresjonsbehandling (bandasjering og kompresjonsplagg), manuell lymfedrenasje (en type massasje) og øvelser som fremmer sirkulasjonen. Slik behandling kan dempe hevelse, ubehag, spreng og smerte.

Idrettsskader

Vi kan hjelpe med utredning, rehabilitering og behandling av alle idrettsskader uansett alder og nivå.

Vi har erfaring fra breddeidrett og eliteidrett og hjelper deg med veiledning, trening og behandling tilbake til idrett fra skade.

Rehabilitering etter skade, før og etter operasjon

Hvis du har vært gjennom en operasjon er bare en del av jobben gjort. For et optimalt resultat er man helt avhengig av opptrening, veiledning og ikke minst egeninnsats. Vi vil hjelpe deg med å oppnå dine mål for rehabiliteringen. Hva som inngår i treningsprogrammet vil være avhengig av din målsetning, men de fleste treningsprogram vil inneholde trening av bevegelighet, muskulær utholdenhet, styrketrening, balansetrening og utholdenhetstrening.

Hvis du står på venteliste til operasjon så anbefales det at du gjør en god treningsinnsats i forkant av operasjonen for å være sterkest mulig til operasjonen skal utføres. Det er godt dokumentert at progressiv styrketrening før operasjonen gir bedre funksjonsnivå og muskelstyrke sammenlignet med pasienter som bare trener etter operasjonen. Jo sterkere du er på forhånd, desto mindre blir du satt tilbake etter operasjonen.

Akutte og langvarige smerter

Vi har bred kompetanse og kan hjelpe deg med nyoppståtte og langvarige plager.

Ved første besøk setter vi av god tid så vi kan få en god forståelse av dine plager og hva du ønsker å oppnå med vår hjelp. På bakgrunn av samtalen og undersøkelsen vil vi sammen lage en plan for hvordan vi kan jobbe i tiden fremover så du skal få det bedre. Behandlingen vil være tilpasset deg og dine plager og kan blant annet bestå av trening, aktivitet, manuell behandling, råd og veiledning.

Vi har et godt samarbeid internt på klinikken og med andre faggrupper i kommunen som vi benytter oss av hvis det vurderes som aktuelt.

Barn og unge

Barn og unge med motoriske utfordringer av ulik grad, funksjonsnedsettelser, kronisk sykdom og ulike sammensatte vansker kan kontakte oss for time.

Hva kan vi hjelpe med:

 • Undersøke, kartlegge og vurdere motorisk funksjon, og sette i gang relevante tiltak.
 • Oppfølging/ behandling av barn med motoriske problemer og nedsatt funksjonsevne.
 • Veiledning, rådgivning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere.

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Fysioterapi

Eldre mann som sitter på en terapiball og balanserer en ball på hendene med strake armer

En fysioterapeut er autorisert helsepersonell.

En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.

Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til.

Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.

Våre fysioterapeuter kan hjelpe deg med akutte og langvarige smerter, rehabilitering og habitering etter skade og sykdom.

Manuellterapi

Manuellterapeut som behandler pasient i området rygg/bekken.

Manuellterapi er en klinisk videreutdanning for fysioterapeuter innen muskel- og skjelettlidelser.

Utdanningen gir en spesialisert kompetanse i utredning, behandling og forebygging av smerter, skader, sykdom og funksjonsplager i muskel- og skjelettapparatet.

Manuellterapeuter behandler pasienter i alle aldre som har smerter, plager, sykdom eller nedsatt funksjon i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Manuellterapeuter behandler både akutte og langvarige plager, samt pasienter som trenger rehabilitering etter skader (for eksempel idrettsskader) og operasjoner. Manuellterapeuter kan:

 • henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten.
 • henvise pasienter til radiologiske undersøkelser.
 • sykemelde pasienter med muskelskjelettplager/-sykdommer i inntil 12 uker

Psykomotorisk fysioterapi

Kvinne som sitter på en behandllngsbenk i et hvitt rom

Psykomotorisk fysioterapi er en videreutdanning i fysioterapi.

Behandlingsmetoden bygger på at det er en sammenheng mellom livet som leves og hvordan dette kan komme til uttrykk kroppslig. Kroppen forstås som et senter for erfaring, kunnskap og hukommelse, og følelser kan uttrykkes, reguleres og hemmes kroppslig.

Både fysiske og emosjonelle belastninger, tidligere sykdommer og vanskelige livssituasjoner kan derfor gi kroppslig utslag.

Behandlingen skiller seg fra mye annen medisinsk behandling ved at den ikke er symptomorientert. Det innebærer at et lokalt problem sees i sammenheng med kroppen som helhet. Pusten tillegges stor betydning siden følelser, pust og muskulære spenningsmønstre er tett sammenvevd.

Psykomotorisk fysioterapi er en omstillende behandling, der målet er å oppnå en fleksibel og stabil kropp, uten unødige spenninger som kan virke hemmende på funksjonsnivå.

Lymfeødem

Hovent ben på grunn av lymveødem blir behandlet av en terapeuts hender

Lymfødem er en kronisk hevelse forårsaket av overbelastning av lymfesystemet eller at transportkapasiteten for lymfevæske er nedsatt, slik at det blir en opphopning av lymfevæske.

Behandling av lymfødem omfatter blant annet kompresjonsbehandling (bandasjering og kompresjonsplagg), manuell lymfedrenasje (en type massasje) og øvelser som fremmer sirkulasjonen. Slik behandling kan dempe hevelse, ubehag, spreng og smerte.

Idrettsskader

Ung mann som får undersøkt kneet hos fysioterapeut etter en idrettskade

Vi kan hjelpe med utredning, rehabilitering og behandling av alle idrettsskader uansett alder og nivå.

Vi har erfaring fra breddeidrett og eliteidrett og hjelper deg med veiledning, trening og behandling tilbake til idrett fra skade.

Rehabilitering etter skade, før og etter operasjon

Pasient med støtteskinne fra fot til hofte på høyre benet. Går med krykker og terapeut står foran.

Hvis du har vært gjennom en operasjon er bare en del av jobben gjort. For et optimalt resultat er man helt avhengig av opptrening, veiledning og ikke minst egeninnsats. Vi vil hjelpe deg med å oppnå dine mål for rehabiliteringen. Hva som inngår i treningsprogrammet vil være avhengig av din målsetning, men de fleste treningsprogram vil inneholde trening av bevegelighet, muskulær utholdenhet, styrketrening, balansetrening og utholdenhetstrening.

Hvis du står på venteliste til operasjon så anbefales det at du gjør en god treningsinnsats i forkant av operasjonen for å være sterkest mulig til operasjonen skal utføres. Det er godt dokumentert at progressiv styrketrening før operasjonen gir bedre funksjonsnivå og muskelstyrke sammenlignet med pasienter som bare trener etter operasjonen. Jo sterkere du er på forhånd, desto mindre blir du satt tilbake etter operasjonen.

Akutte og langvarige smerter

Kvinne i som lener seg fremover og holder seg på ryggen på grunn av ryggsmerter

Vi har bred kompetanse og kan hjelpe deg med nyoppståtte og langvarige plager.

Ved første besøk setter vi av god tid så vi kan få en god forståelse av dine plager og hva du ønsker å oppnå med vår hjelp. På bakgrunn av samtalen og undersøkelsen vil vi sammen lage en plan for hvordan vi kan jobbe i tiden fremover så du skal få det bedre. Behandlingen vil være tilpasset deg og dine plager og kan blant annet bestå av trening, aktivitet, manuell behandling, råd og veiledning.

Vi har et godt samarbeid internt på klinikken og med andre faggrupper i kommunen som vi benytter oss av hvis det vurderes som aktuelt.

Barn og unge

Liten jente som ligger på maven oppå en grå terapiball

Barn og unge med motoriske utfordringer av ulik grad, funksjonsnedsettelser, kronisk sykdom og ulike sammensatte vansker kan kontakte oss for time.

Hva kan vi hjelpe med:

 • Undersøke, kartlegge og vurdere motorisk funksjon, og sette i gang relevante tiltak.
 • Oppfølging/ behandling av barn med motoriske problemer og nedsatt funksjonsevne.
 • Veiledning, rådgivning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere.

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time.

Bestill time

Ny pasient

Er du ny pasient og vil bestille time så kan du gjør dette via vår hovedtelefon, den enkelte terapeut eller online booking.

Online booking

Online booking kan gjøres hos Audun, Åsa og Therese og er forbeholdt følgende pasienter
 • Nyopererte
 • Nyoppståtte skader
 • Rehabilitering
 • Forverring av en smerte hvor der vanskelig å være i skole/jobb 
 • Er i behandling og vil endre timen
Er du allerede i behandling så setter vi pris på at du kontakter din terapeut direkte.
32 89 65 50
Den enkelte terapeut

Våre priser

Strømsø Fysikalske har 10 terapeuter som alle har avtale med Helfo og prisene på behandling følger HELFO sitt takstsystem.

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut.

Det er ingen egenandel for barn under 16 år, hvis du har godkjent yrkesskade, er i førstegangstjenste eller har opptjent frikort.

Timer må avbestilles senest 24 timer før.

Ved manglende avbestilling eller for sen avbestilling uavhenging av årsak medfører at pasienten må betale for timen i sin helhet samt administrasjonsgebyr.

Det er ikke behov for henvisning for å benytte seg av fysioterapitjenester.        

man - fre kl. 08.00 - 16.00
32 89 65 50
Kontakt gjerne din terapeut direkte på SMS
Sindre Andreas Nåvik
online booking
Mina Elise Skogen
online booking
Audun Vestmoen
995 96 887
online booking
Therese Feyling Haare
936 64 915 (send gjerne sms)
online booking
Ines Bader Kalstad
928 44 204
online booking
Wenche Starheim
988 07 692
online booking
Ingrid Tømta
413 52 159
online booking
Åsa Jagtøien
957 97 248
online booking
Marianne Ringdal
952 08 529
online booking
Hans Petter Steinsholt
926 31 769
online booking
Strømsø Fysikalske - Torgeir Vraas Plass 6, 3044 Drammen
© Copyright 2022 - Strømsø Fysikalske
Utviklet av Annec Design